วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ตัวตนของฉัน

...ในเมื่อเราได้เกิดมาครั้งหนึ่งเราก็ควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่า...

        ฉันเป็นคนที่ชอบเก็บความรู้สึกไม่ว่าจะมีคนคอยเข้ามาช่วยฉันก็จะอยู่เงียบๆ
เพราะฉันคิดว่าการที่เราได้อยู่คนเดียวมันจะทำให้เราได้คิดทบทวนในหลายๆอย่าง
แต่ถึงแม้บางครั้งมันอาจจะทำให้เราเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้
แต่ฉันก็ไม่สามารถปรับตัวที่จะคุยกับคนอื่นเวลาที่ฉันมีปัญหาได้....

...จงเลือกทางที่ดีให้กับชีวิตนะค่ะ...