วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ตัวตนของฉัน

...ในเมื่อเราได้เกิดมาครั้งหนึ่งเราก็ควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่า...

        ฉันเป็นคนที่ชอบเก็บความรู้สึกไม่ว่าจะมีคนคอยเข้ามาช่วยฉันก็จะอยู่เงียบๆ
เพราะฉันคิดว่าการที่เราได้อยู่คนเดียวมันจะทำให้เราได้คิดทบทวนในหลายๆอย่าง
แต่ถึงแม้บางครั้งมันอาจจะทำให้เราเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้
แต่ฉันก็ไม่สามารถปรับตัวที่จะคุยกับคนอื่นเวลาที่ฉันมีปัญหาได้....

...จงเลือกทางที่ดีให้กับชีวิตนะค่ะ...

1 ความคิดเห็น:

  1. มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ตั้งแต่เริ่มประวัติศาสตร์มนุษย์มา เราก็จะรับรู้ได้ว่ามนุษย์จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เพื่ออะไร เพื่ออความอยู่รอดปลอดภัยของชีวิต เพื่อคลายความกังวล หรือเพื่อเหตุผลอื่น ๆ อีกมาก สิ่งที่มนุษย์กระทำต่อกันเมื่ออยู่รวมกันก็คือการมีกฎ กติกาที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน ต้องมีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ต้องเอาใจเขามาใส่่ใจเรา และต้องปรับตัวเข้าหากัน เพื่ออะไรล่ะถ้าไม่ใช่ เพื่่อความดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่อไปอย่างยาวนาน

    ตอบลบ